Nationalkongres 2020

Kære JCI’ere
JCI Sønderborg og JCI Danmark har gennem de seneste måneder været i tæt dialog om, hvordan den kommende Nationalkongres kan afvikles på en forsvarlig måde grundet Covid-19 situationen.
Vi har sammen vendt mange forskellige muligheder. Ud fra de nuværende anbefalinger fra myndighederne, hvor forsamlingsforbuddet fastholdes på 100 personer den kommende tid, vil vi som JCI Sønderborg og JCI Danmark ikke mene, at vi kan forsvare at afholde Nationalkongressen på traditionel vis.
Derfor har vi i fællesskab taget beslutning om at nedskalere og alene fokusere på afholdelse af de programdele af kongressen, der er obligatoriske jf. JCI Danmarks vedtægter.
Dette vil betyde at fysisk tilstedeværelse begrænses til at omfatte chefdelegater, bisiddere, direktionen og påkrævede medlemmer fra det nationale team.
Der vil dog være mulighed for at alle JCI medlemmer kan deltage online både under delegeret og i workshops. Afholdelse vil finde sted 3.-4. oktober, nærmere information vedr. program og tilmelding deles naturligvis hurtigst muligt.
Alle der har købt kongresbillet og bestilt overnatning vil naturligvis få refunderet det fulde beløb hurtigst muligt.
Vi tror på vi har taget den rette beslutning så vi fra JCI Danmarks og JCI Sønderborgs side bidrager til at mindske smittespredning og holde JCI medlemmer ude af en evt. risiko situation.
Vi vil gerne opfordre jer hver især til at følge med på myndighedernes officielle side www.coronavirus.dk, samt tage de nødvendige forholdsregler og passe godt på jer selv og hinanden.
Skriv endelig til os, hvis I har spørgsmål.
På vegne af JCI Sønderborg og JCI Danmark
Marianne Godballe, Kongresdirektør JCI Sønderborg
Susanne Nielsen, 2020 National President JCI Danmark